10 zlatih pravil za varnejšo izvedbo vaj pevskih zborov

10 ZLATIH PRAVIL VARNEJŠE IZVEDBE VAJ PEVSKIH ZBOROV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S COVID-19

Posodobljeno: 3. 9. 2020

Za omejitev širjenja okužbe z virusom Covid-19 si mora vsak posameznik in društvo kot skupina prizadevati za zagotavljanje varnih pogojev izvajanja vaj. Ob tem naj društva in posamezniki ravnajo preudarno, samoodgovorno ter glede na specifike delovanja posamezne skupine dodatno prilagodijo pogoje na vajah.

KAJ LAHKO STORIM SAM?

1 Na vaje ne hodim, če imam znake okužbe dihal ali če sem bil v stiku z osebo s potrjeno boleznijo Covid-19 ali z osebo, ki je bila pred kratkim v državah na rdečem seznamu. Poseben premislek o udeležbi vaj naj velja za ogrožene skupine.

2 Zavedam se, da so glavni prenosi okužbe možni s fizičnimi stiki, kapljičnim prenosom, prenosom prek aerosolov in površin, zato skrbim za redno higieno rok (ob prihodu, odhodu, odmorih), higieno kašlja in nošenje maske, če je le mogoče.

3 Na vajo pridem s svojimi notami, pisali, plastenko vode, sendvičem ipd., ki jih ne izmenjujem z drugimi in jih po vaji odnesem domov.

4 Uporabljam določeno mesto, stol, notno stojalo, kjer tudi odlagam osebne stvari.

5 Ohranjam ustrezno razdaljo najmanj 1,5 m do drugih oseb (velja tudi za druženje pred vajo in po njej), med petjem vsaj 2 m.

KAJ LAHKO STORIMO KOT DRUŠTVO OZIROMA SKUPINA?

6 Če je le mogoče in če vreme dopušča, vaje izvajamo zunaj na prostem, v odprtih atrijih ipd.

7 Število udeležencev prilagodimo veljavnim odlokom in velikosti prostora. Omogočimo razdaljo vsaj 2 m med posameznimi pevci, med vzporednimi vrstami in do dirigenta tudi več. Če na voljo nimamo dovolj velikega prostora, vaje izvedemo v manjših skupinah ali poiščemo možnosti večjih dvoran.

8 Na več vidnih mestih namestimo razkužila, plakate, infografike ipd.

9 Če imamo vaje v notranjih prostorih, jih razdelimo v več krajših delov z odmori, prostor pogosto intenzivno zračimo ter redno čistimo in razkužujemo površine, skupne inštrumente idr. opremo, prav tako zagotovimo redno čiščenje in razkuževanje toaletnih prostorov po navodilih NIJZ.

10 Redno učinkovito komuniciramo med sabo in spodbujamo k odgovornemu ravnanju.