Kulturno društvo Koledniki Bušeča vas

« Nazaj


KD Koledniki Bušeča vas je bilo ustanovljeno leta 2005. V društvu deluje trenutno ena sekcija »Koledniki iz Bušeče vasi«, ki je zelo aktivna. KD deluje dobri dve leti, sekcija pa praznuje letos deseto obletnico.

KD Koledniki je bilo ustanovljeno z namenom, da poveže vaščane in druge krajane pri obujanju raznih starih ljudskih običajev, ko so skoraj že pozabljeni. Sekcija Koledniki iz Bušeče vasi pa ohranja ljudsko petje oziroma način fantovskega petja, kot so včasih rekli naprej, čez in bas. Koledniki iz Bušeče vasi imamo letno 35 do 40 nastopov v raznih krajih po Sloveniji. Gostovali smo tudi na avstrijskem koroškem, v tem času smo bili petkrat izbrani na regijsko srečanje ( tudi letos ) in enkrat na državno.

Predstavili smo se na raznih radijskih postajah, Sraka, radio Brežice, Šmarje pri Jelšah, radio Ognjišče, radio Slovenija » Slovenska zemlja v pesmi in besedi«, pri Joževcu z Natalijo na RTV Slovenija. Sodelujemo z raznimi skupinami po Slovenji, udeležujemo se vseh srečanj oziroma proslav kamor nas povabijo. Izdali smo dve zgoščenki »Zvonovi lepo pojo« in »Vinska trta«. Letos mo dobili tudi priznanje KS Cerklje ob Krki za uspešno delo. Še naprej se bomo trudili in ohranjali ljudsko petje, katero je po vaseh čisto izumrlo. Vsako leto tudi koledujemo in darove, ki nam jih dodelijo damo v humanitarne namene, letos ob deseti obletnici organiziramo dobrodelni koncert za prizadete v poplavah.

Vodstvo KD: g. FRANC PAVLOVIČ, predsednik, g. FRANC ZAKŠEK blagajnik, g. JANEZ HRIBAR tajnik ter g. FRANC ZORKO in STANE VEGELJ člana.

Sedež KD je Bušeča vas 33 8263 Cerklje ob Krki

Kontaktna oseba g. JANEZ HRIBAR, tel.:07 49 69 458

Vaje imamo dvakrat tedensko, ponedeljek i četrtek, sedaj trenutno v Bušeči vas in to ob sedmo uri zvečer.

Cenika nimamo, ker nastopamo vse povsod zastonj.
Z veseljem bomo sodelovali na vseh prireditvah v Občini, če bomo povabljeni pa naj bo to iz vidika turizma ali pa v okviru občinskih in krajevnih praznovanj.