Razpis za podelitev priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2019

26. 11. 2019

 

 

 

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice (v nadaljevanju ZKD Brežice), ki je obvezna priloga tega razpisa, objavljamo razpis za priznanja in odličja ZKD Brežice za leto 2019.

Predlagatelji za podelitev priznanj in odličij so lahko kulturna društva in ZKD, krajevne in druge organizacije, ustanove in posamezniki.

Predloge na predpisanem obrazcu pošljite v pisni in elektronski obliki na Zvezo kulturnih društev Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice oziroma info@zkd-brezice.si, do petka, 10. januarja 2020, s pripisom »Razpis za priznanja in odličja ZKD«.

Razpis je objavljen na spletni strani Zveze kulturnih društev Brežice.

Obravnavani bodo pravočasno prispeli predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem iz pravilnika in bodo vsebovali temeljito in objavljivo predstavitev osebe ali organizacije, na katero se predlog nanaša.

O prejemnikih priznanj in odličij bo odločala komisija sestavljena iz članov upravnega odbora ZKD Brežice in dveh zunanjih članov iz družbeno-kulturnega življenja občine Brežice.

Predlagatelji in prejemniki bodo o sklepu obveščeni do 25. januarja 2020, priznanja in odličja pa bodo podeljena na osrednji občinski slovesnosti ob Slovenskem kulturnem prazniku, 6. februarja 2020.

Jože Denžič, predsednik