Zveza kulturnih društev Brežice

Zveza kulturnih društev Brežice je samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje, ki na podlagi medsebojnega sporazuma združuje in povezuje kulturna in kulturno-umetniška društva in druge kulturne subjekte s področja prostočasnih kulturnih dejavnosti.

Obvestila

Kontakt

Dogodki

110 let Kulturnega društva Orlica Pišece

Na dogodku sodelujejo vse sekcije KD Orlica Pišece, učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in Bučenski ramplači in Sara Dirnbek

nedelja, 24. 11. 2019, 16.00, Večnamenski dom Pišece