Organi

Upravni odbor

Jože Denžič
predsednik
Lučka Černelič
podpredsednica
Jerneja Kreačič
tajnica

Člani

Rajko Krošl
Miran Omerzel
Jožef Pirš
Blaž Pleteršnik
Gregor Tuljak
Anton Kostanjšek

Nadzorni odbor

Silvo Hotko
predsednik
Ida Ostrelič
Katarina Slakonja

Častno razsodišče

Martin Dušič
predsednik
Alja Kovačič
Ivana Vatovec