Priznanja in odličja

2018

Priznanji 

 • Tina Guček (KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi)
 • Anita Veršec (Kulturno društvo Globoko)

Bronasti odličji 

 • Damjan Žerjav (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče)
 • Rosana Horvat (Plesno društvo Imani)

Srebrni odličji 

 • Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Florijan Bergant (Društvo za oživitev mesta Brežice)

Zlati odličji 

 • Simona Rožman Strnad (KD Mešani pevski zbor Viva Brežice in Zveza kulturnih društev Brežice)
 • Ivan Kovačič (KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi)

Častni priznanji 

 • Franc Franko in Jože Tomše (KUD Slavček Velika Dolina)
 • Rudi Stopar (KD Franc Bogovič Dobova)

2017

Priznanja

 • Ksenija Herakovič (Plesno društvo Imani Brežice)
 • Tonček Katič (KD Gasilski pihalni orkester Loče)
 • Helena Fakin (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče)
 • Jožica Povh (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Ivan Požar (KD Kapele)

Bronasta odličja

 • Jože Drugovič (KD Orlica Pišece)
 • Željka Badovinac (KUD Brežice)
 • Robert Zofič (KUD Slavček)

Srebrno odličje

 • Gregor Tuljak (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče)

Zlata odličja

 • Daniel Ivša (KD Gasilski pihalni orkester Loče)
 • Lučka Černelič (KD MePZ Viva Brežice / ZKD Brežice)
 • Pevci iz Globokega (KD Globoko)

2016

Priznanja

 • Srečko Črpič (KUD Slavček Velika Dolina)
 • Jože Lepšina (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Sara Levičar (PD Imani)
 • Vesna Živič (KD Globoko)

Bronasta odličja

 • Blaž Zidanič (KD Globoko)
 • Ženski pevski zbor Pišece (KD Orlica Pišece)

Srebrno odličje

 • Jana Kovačič (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Roman Krošelj (KD Kapele)

Zlata odličja

 • Branko Bogovič (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Anton Hribar (KD MePZ Viva Brežice)
 • Branko Kovačič (KUD Oton Župančič Artiče)

2015

Priznanja 

 • Anita Gramc (KD KD MePZ Viva Brežice)
 • Alenka Jezernik (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Bernardka Lončarič Črpič (KUD Slavček Velika Dolina)
 • Hedvika Lopatič (Plesno društvo Imani)

Bronasti odličji 

 • Ivan Hriberšek (KD Globoko)
 • Miha Pšeničnik (KD Kapele)

Srebrni odličji 

 • Andrej Kvartuh (KUD Slavček Velika Dolina)
 • Slavko Požar (KD Franc Bogovič Dobova)

Zlati odličji 

 • Ivan Haler (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Marjan Piltaver (KD Ivan Kobal Krška vas)

 

2014

Priznanja 

 • Jernej Iljaš (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče)
 • Jerneja Rožman (Plesno društvo Imani)
 • Rozalija Avsec (KUD Brežice)
 • Marko Krainer (KD MoPZ BIzeljsko)

Bronasti odličji 

 • Drago Pirman (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Marija Jagrič (KD Orlica Pišece)

Srebrno odličje 

 • Robert Fuks (TO KUD Oton Župančič Artiče)

Zlati odličji 

 • Irena Hribar (KD Mešani pevski zbor Viva Brežice)
 • Ida Ostrelič (KUD Oton Župančič Artiče)

 

2013

Priznanja 

 • Janja Bogovič (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Damjan Žerjav (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Nežika Krajnc (KD Ljudski pevci Sromlje)
 • Branko Brečko (Društvo za oživitev mesta Brežice)
 • Antica Marijanac (Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova)
 • Rosana Horvat (Plesno društvo Imani)

Bronasti odličji 

 • Miran Vogrinc (KD Orlica Pišece)
 • Jernej Žnideršič (KD Ljudski pevci Sromlje in KUD Brežice)

Srebrni odličji 

 • Mateja Jankovič Čurič (KD MePZ Viva Brežice)
 • Miran Omerzel (KD Orlica Pišece)

Zlata odličja 

 • Ivan Pinterič (KUD Brežice)
 • Zdenka Dušič (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Sandi Šumlaj (KUD Slavček Velika Dolina)

2012

Priznanja

 • Ludvik Hrandek (KUD Brežice)
 • Stanislava Pernišek (KUD Brežice)
 • Jože Sternad (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Amir Tokić (KD MePZ Viva Brežice)
 • Gregor Tuljak (KUD Oton Župančič Artiče)

Bronasta odličja 

 • Vesna Kozole (KD Ljudski pevci Sromlje)
 • Ivana Vatovec (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče (KUD Oton Župančič Artiče)

Srebrno odličje 

 • Alenka Černelič Krošelj (KD MePZ Viva Brežice))

Zlato odličje 

 • Dragutin Križanić (KUD Oton Župančič Artiče)