Zveza kulturnih društev Brežice

Samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje, ki na podlagi medsebojnega sporazuma združuje in povezuje kulturna in kulturno-umetniška društva in druge kulturne subjekte s področja prostočasnih kulturnih dejavnosti.

Zveza kulturnih društev Brežice (v nadaljevanju ZKD) je samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje, ki na podlagi medsebojnega sporazuma združuje in povezuje kulturna in kulturno-umetniška društva in druge kulturne subjekte s področja prostočasnih kulturnih dejavnosti.

Osnovni namen ZKD je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Osnovni namen ZKD uresničuje z: 

 • usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov,
 • vključevanjem v Zvezo kulturnih društev Slovenije,
 • organiziranjem kulturnih prireditev,
 • izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov,
 • nudenjem strokovne pomoči in informiranjem,
 • spodbujanjem novih oblik in vsebin kulturnega sodelovanja,
 • sodelovanjem s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu,
 • sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • podeljevanjem priznanj in odličij za dosežke na področju kulture,
 • drugimi nalogami po dogovoru z društvi, organi in institucijami v občini,
 • ukvarjanjem z različnimi vrstami pridobitne dejavnosti, ki so v posredni ali neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo zveze (gostinske storitve na prireditvah ali v okviru institucij, prodajo lastnih publikacij, zaračunavanjem storitev na področju izobraževanja, izposojanjem opreme, zaračunavanjem kulturnih programov, pobiranjem vstopnine ipd.) skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo posamezno dejavnost
 • sodelovanjem z JSKD RS – Območno izpostavo Brežice, Občino Brežice in Republiko Slovenijo na vsebinskem področju

ZKD Brežice kot nevladna organizacija spodbuja množično kulturno udejstvovanje v društvih in uveljavljanje najkvalitetnejših dosežkov te dejavnosti doma in na tujem.

Kontakt

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Brežice

Modri

Cert ID: 0049/00052

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza kulturnih društev Brežice
Matična številka: 5161819000