Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika Pišece

Društvo Pleteršnikova domačija Pišece
Pišece 4, 8255 Pišece

051 337 248
dusic.pisece@gmail.com

 

Predsednik društva: Martin Dušič

Telefon: 07 45 200 80, 041 739 143, 031 224 240;

 e-pošta: dusic.pisece@gmail.com

 Spletne strani in FB:

http://www.pisece.si/drustvo-pletersnikova-domacija/

http://www.zkd-brezice.si/kulturna-drustva/kulturno-drustvo-pletersnikova-domacija-pisece

https://sl-si.facebook.com/people/Maks-Plete%C5%A1nik/100009464882782

 

Sekcije društva:

 1. Strokovni odbor – organizira Pleteršnikove simpozije – vodi dr. Marko Jesenšek

 2. Sekcija za ohranjanje materinščine po svetu - uresničuje projekt Moja hiša je tvoj dom  namenjen slovenskim zdomcem in navezuje stike s slovenskimi kulturnimi društvi po svetu – vodi Rut Zlobec

 3. Pleteršnikovi ljudski pevci – ohranjajo tradicijo ljudskega petja – vodi Ivana Zupančič

 4. Sekcija S Pleteršnikom ob jedilni mizi – raziskuje etno jedi iz Pleteršnikovega časa – vodi

Milena Dušič

PLETERŠNIKOVA DOMAČIJA – MUZEJSKA ZBIRKA

Pleteršnikova domačija se nahaja v Pišecah, zelo pomembna pa je zaradi Pleteršnikove spominske zbirke. V hiši se je leta 1840 rodil in leta 1923 umrl slovenski jezikoslovec, avtor Slovensko-nemškega slovarja, Maks Pleteršnik.

 V letih 1993 in 1994 je bila domačija temeljito obnovljena in preurejena v muzej. Danes so tri sobe v hiši opremljene s pohištvom in osebnimi predmeti Maksa Pleteršnika in njegovimi knjigami. V prvi sobi se z originali obiskovalcem nazorno predstavi nastajanje Pleteršnikovega slovarja.

Vse je iz njegovega časa, vidite pa lahko še zanimivi naslednji dve izdaji(1957 in 2006), kar doživijo  le redki slovarji. V drugi sobi so na ogled predmeti iz njegove delovne sobe (pisarne), na stenskih panojih pa faksimile njegovih slovarskih in ostalih del (originali se hranijo v NUK Ljubljana), v tretji sobici pa je pristno urejen njegov počivalni kotiček. V kleti pod bivalnimi prostori (danes muzejem) si obiskovalci lahko ogledajo staro vinogradniško klet in izberejo gradiva o Pleteršniku oz. turistične spominke.

Dvorišče krasi kamniti steber z njegovim  reliefom.

Pleteršnikova domačija je uvrščena v zbirko slovenskih muzejev. Obnovljena Pleteršnikova domačija postaja vse bolj središče vaškega kulturnega življenja, same Pišece pa z rednimi Pleteršnikovimi simpoziji leksikografsko središče Slovenije.

Domačija je v celoti razglašena za kulturni spomenik.

Sekcija: PLETERŠNIKOVI LJUDSKI PEVCI PIŠECE

Informacija o delovanju

V KD delujeta dve sekciji:

1. Strokovni odbor – slavisti iz RS. Vodja oz. predsednik sekcije je redni profesor dr. Marko Jesenšek. Predsednica društva je ga. Marjanca Ogorevc. Društvo tvorijo člani iz vseh krajev Slovenije.

2. Pleteršnikovi ljudski pevci Pišece : Skupina je bila ustanovljena 30.3.1997. Mentor in vodja skupine je ga. Marjanca Ogorevc.
Ohranjamo slovensko pesem. Segamo daleč nazaj, ko nas še ni bilo. Pojemo po ljudskem izročilu, »Tako kot so peli mati moja«. V tem letu smo se naučili pesem po besedilu slovenskega pesnika ljudskih pesmi, g Gričnika. »PIŠECE PRELJUBI NAŠ KRAJ«. Pesem poje v čast in zgodovini Pišec. Uglasbila jo je ga Elizabeta Križanič, tudi naučila nas je to pesem prepevati.

Ohranjamo slovensko pesem. V mnoge kraje smo povabljeni. Tam predstavljamo naše Pišece, Občino Brežice in Pleteršnika, našega rojaka, ki dal je narodu slovenskemu zaklad – odkril bogastvo mu slovenskega jezika. Srbimo za urejenost domačije, Pleteršnikovega groba, sodelujemo v vseh krajevnih kulturnih prireditvah. Izdali smo tudi knjižico »BRŠLJANOV CVET« v kateri je opisano naše več letno delovanje.
Pri Statističnem uradu RS smo evidentirani kot KULTURA.

Kontakt

Zveza kulturnih društev Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 3
8250 Brežice
041 326 162 (predsednik)
info@zkd-brezice.si
zkd-brezice.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 3
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: 55719295
IBAN: SI56 6100 0001 5784 575 (Delavska hranilnica)

Sledite nam