Kulturno društvo Moški pevski zbor Sromlje

« Nazaj


Moški pevski zbor Sromlje je bil ustanovljen 4. 9. 1976 pod imenom – Kozjanski odred-. Ustanovitelj zbora je bil Volčanjšek Ivan. Zbor je štel 30 članov. Kasneje se je zbor preimenoval v KD MPZ SROMLJE.

Prva zborovodja je bila sedaj že pokojna ga. Olga Kolan. Zatem je 13 let zbor vodil profesor Baškovič Franc. Sedaj pa že 18. leto vodi zbor g. Vinko Žerjav.

Dolgoletni predsednik zbora je bil Volčanjšek Ivan. Sedaj pa že 11. leto predsednik g. Ban Anton.

Z leti se je število članov zmanjševalo. Sedaj šteje zbor 17 članov. Leta 2006 je zbor praznoval 30 letnico delovanja. Šestnajst  članov zbora je prejelo Gallusove značke za 25 letno delovanje.

Trudimo se, da ohranjamo slovensko pesem na podeželju. Zbor aktivno sodeluje s KS Sromlje, s Turističnim društvom Sromlje in ostalimi društvi iz KS Sromlje. Nastopamo pa tudi izven krajevne skupnosti. Sodelujemo tudi na občinskih revijah. MPZ Sromlje je kar desetkrat sodeloval na taboru pevskih zborov v Stični. Večkrat smo organizirali prireditev KOZJANSKO POLJE.

Čeprav imamo veliko težav s pridobivanjem novih članov, pa tudi finančnik se trudimo, da ohranjamo našo zborovsko pesem. Izziv pa nam predstavlja vsakoletna območna revija pevskih zborov, ki se je vedno radi udeležimo.

Kontaktna oseba MoPZ Sromlje je:
Roman Kostanjšek, predsednik