Kulturno umetniško društvo Anton Kreč Čatež ob Savi

« Nazaj


Kulturno umetniško društvo Anton Kreč Čatež ob Savi je bilo ustanovljeno januarja 1998 na pobudo cerkvenega mešanega pevskega zbora. Društvo smo ustanovili zato, ker smo že kot cerkveni zbor sodelovali na večini prireditev v domačem kraju (srečanja izgnancev, upokojencev, otvoritve in blagoslovi cest, domov...). Ime Anton Kreč smo izbrali po duhovniku, ki je deloval na Čatežu po 1. svetovni vojni. Po potresu leta 1917 je obnovil zelo poškodovano cerkev, sezidal novo župnišče, ustanovil je cerkveni zbor, župnijske kašče je predelal v dvorano, kjer so uprizarjali igre, ki jih je tudi sam učil. Skratka bil je vodilo kulturnega življenja v kraju.

KUD je v začetku imelo samo pevsko sekcijo in sicer mešani in moški pevski zbor (okoli 30 članov). Mešani PZ se udeležuje vsakoletne revije Pesem Posavja, sodeluje na dekanijskih pevskih revijah in na vseh kulturnih prireditvah v kraju. Poleg vsega naštetega sodeluje vsako nedeljo pri maši, moški zbor pa tudi na večini pogrebov.

Februarja 2004 so se društvu pridružile Ljudske pevke iz Žejnega. To je skupina osmih pevk, ki so si dale za nalogo ohranjati in gojiti našo domačo pesem. Sodelujejo na raznih srečanjih v domačem kraju in tudi na občinskih srečanjih ljudskih pevcev in godcev.
Društvo že nekaj let redno prireja božični koncert, srečanje ljudskih pevcev Pa se sliš`, letos smo organizirali Pripravljalni koncert na Pesem Posavja, pred leti dekanijsko revijo, na kateri je sodelovalo 13 zborov...

Trenutno je v društvu 40 članov, med nami pa vladajo zelo pristni, »družinski« odnosi, ki nas med sabo trdno povezujejo.
Mešani pevski zbor se srečuje na vajah vsak petek ob 20. (v poletnem času) ali ob 19. uri (v zimskem času) na Rimski 12, na Čatežu, Ljudske pevke Žejno pa imajo vaje ob sredah zvečer v gasilskem domu na Žejnem.