Kulturni praznik po sromeljskih vaseh

8. 2. 2020

Moški pevski zbor Sromlje na praznik kulture že več kot 25 let nastopa po vaseh Krajevne skupnosti Sromlje in vaščane razveseljuje s slovensko pesmijo.

Letos se jim je z recitacijo lastne pesmi na postojankah pri Peterkovičevih v Curnovcu in v vaškem središču v Zgornji Pohanci pridružila brežiška pesnica Dragomila Šeško in s tem k tradicionalnemu dogodku dodala še dodatno dimenzijo. 

Foto: Andreja Šiško/Lučka Černelič