Prejemniki priznanj in odličij ZKD Brežice za leto 2020

27. 1. 2021

Čestitamo prejemnikom!

Priznanja

Simona Bortek

Plesno društvo Imani

Simona Bortek se je Plesnemu društvu Imani pridružila leta 2012 kot plesna pedagoginja z nazivom trenerka plesa. V disciplini hip hop je poučevala pionirje, mladince in člane, med njimi tudi tekmovalce, ki so uspešno sodelovali na državnem prvenstvu Plesne zveze Slovenije. Kot članica društva se je tudi sama zelo uspešno predstavila na več tekmovanjih. Ob tem, ko podaja plesno znanje otrokom in mladini, aktivno sodeluje tudi pri razvoju društva. Leta 2015 je pričela izvajati program plesnih pripravnic za otroke Vrtca Najdihojca Dobova in od takrat ta dejavnost tam še vedno živi. Program društva je razširila tudi na področje družabnih plesov z izvedbo tečajev latinsko-ameriških in standardnih plesov, svoj program dela pa popestri tudi z individualnimi urami družabnih plesov za bodoče mladoporočence. 

Simona s svojo pozitivno energijo in z iskanjem novih možnostih ustvarjanja uspešno nadgrajuje dejavnost društva, s tem pa širi kulturo plesa v domačem okolju. Aktivno je vključena v organizacijo pomembnih društvenih dogodkov, pri postavitvi koreografij pa je inovativna, ustvarjalna, strokovna in predana delu.

Lara Oštrbenk

KD Mešani pevski zbor Viva Brežice 

Lara Oštrbenk je v KD MePZ Viva Brežice vstopila v začetku leta 2015. Je izjemno uspešna študentka francoščine in zgodovine, ob petkih, mnogokrat tudi vmes, pa izjemno predana pevka in članica Vive. 

Njene pogoste zanimive in raznolike pobude so zaznali člani zbora in ji ob načrtovani menjavi organizacijskega vodenja Vive pred tremi leti zaupali delo tajnice. Larine osebnostne vrline in spretno jezikovno izražanje so tisto, kar potrebuje tajniško delo v tako zahtevnem in kontinuirano aktivnem društvu. Priprava prijav na razpise in poročil, pisnih gradiv, medijskih člankov in večkrat tudi veznih besedil pa rednih objav na spletnih omrežjih so opravila, za katera so potrebni čas, znanje, navdih in kreativnost, kar so Larine odlike. 

Svojo predanost delu v društvu izkazuje z odgovornim pristopom, pa naj gre za vaje, tekmovanja ali družabne aktivnosti. Rada pomaga pri organizaciji dejavnosti, pri čemer je prepričljivo iznajdljiva in spretna v komunikaciji. Med pevci je priljubljena, dobra volja in prešerni nasmehi pa dodatno krasijo njeno osebnost. 

Lara je mlada in predana kulturnica, ki svojo energijo in sposobnosti prepleta z različnimi ustvarjalnimi polji tudi na domačem Žejnem in v Ljubljani.

Vesna Smrekar

KD Drugi oder 

Vesna Smrekar je ustanovna članica KD Drugi oder, dolgoletna blagajničarka in članica upravnega odbora. S predanim operativnim delom že vse od ustanovitve društva prispeva k njegovi rasti in prepoznavnosti v lokalnem okolju. Na odrskih deskah je zaigrala v otroških in mladinskih predstavah ter gledaliških delih za odrasle. Preizkusila se je tudi v vodenju prireditev in izvedbi recitalov ter ob tem zrasla v izvrstno amatersko igralko. V vlogi vestne blagajničarke skrbi za prijave na razpise za pridobitev javnih sredstev, pripravlja finančna in vsa druga poročila ter opravlja še vrsto računovodskih nalog. V obdobju od januarja 2017 do oktobra 2019 je bila članica strokovnega sveta za pripravo letnega programa za področje kulture Občine Brežice, v letu 2014 pa je sodelovala v delovni skupini za pregled in oblikovanje meril za razpis sofinanciranja ljubiteljske kulture. 

Kultura je pomemben del njenega življenja, kar je postalo še posebej očitno po včlanitvi v Kulturno društvo Drugi oder. Kot vestna obiskovalka različnih kulturnih prireditev v domačem kraju in zunaj njega si ostri čut za kakovost svojega dela v prostoru ljubiteljskega gledališča.

Krištof Strnad

KD MePZ Viva Brežice

Krištof Strnad je bil v tenorske vrste MePZ Viva sprejet leta 2015. Ker prihaja iz glasbene družine, ni nikakršno presenečenje, da je glasba navdihnila tudi njegovo izobraževalno pot. Leta 2018 je postal študent Akademije za glasbo v Ljubljani, najprej na glasbeni pedagogiki, sedaj pa je na kompoziciji in glasbeni teoriji v razredu prof. Janija Goloba. Istega leta je nastala tudi njegova prva zborovska priredba pesmi Zrejlo je žito, ki je del Vivinega železnega repertoarja. Za Vivo sta nastali tudi avtorska skladba Memories in najnovejša, priredba slovenske zimzelene Kot nekdo, ki imel me bo rad, ki doživlja premiero prav na tej prireditvi. Poleg zborovske glasbe sega Krištofova ustvarjalnost tudi k različnim zvrstem inštrumentalne glasbe.

Krištof je Vivi v veliko pomoč kot korepetitor, njegovo znanje, nasveti pri študiju in interpretaciji skladb prispevajo k dvigu kakovosti zbora, v katerem nastopa tudi kot solist. Je član upravnega odbora. Njegove inovativne ideje in pozitivna energija vnašajo v zbor novosti in svežino, kar prispeva k dobri organizaciji in delovanju društva. Zato se ni čuditi, da je v MePZ Viva eden izmed nepogrešljivih obrazov, ki poglobljeno ponazarja geslo zbora:»Naj živi, raste in cvete!« Verjamemo, da bo Krištof Strnad z nadaljnjim skladateljskim ustvarjanjem prispeval k prepoznavnosti zborovske in nasploh glasbene dejavnosti v posavski regiji in širše.

Sabina Zidanič

Vokalna skupina Barbara, KD Globoko

Sabina Zidanič je ustanovna članica Vokalne skupine Barbara, prvotno ŽPZ Globoko, ki deluje od leta 2009 kot sekcija Kulturnega društva Globoko. Od samega začetka odgovorno in vestno opravlja blagajniška dela v sekciji, zavzeto sodeluje pri načrtovanju programa celotnega društva in se kot članica nadzornega sveta zavzema za njegovo transparentno in odgovorno delovanje. Vsako leto sodeluje pri organizaciji letnega koncerta vokalne skupine.

Sabina dojema članstvo v zboru kot del kakovostnega druženja in si prizadeva, da je vzdušje v ženski skupini prijetno. Skupna druženja in pevske vaje pogosto popestri s humornimi vložki. Njena energija in dobra volja  prispevata k ohranjanju skupine in rednemu obisku vaj. Zaveda se, kako pomembno je ohranjanje ljubiteljske kulture, s predanostjo in vztrajnostjo  tudi s tega vidika prispeva k uresničevanju programa Kulturnega društva Globoko. 

Sabina Zidanič je odgovorna članica in predana pevka, ki ji poleg ohranjanja slovenskega glasbenega izročila veliko pomenita prijateljstvo ter razvijanje kulturnega sodelovanja med društvi, skupinami in posamezniki.

Srebrni odličji

Rosina Curhalek

Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova

Rosina Curhalek je v Likovni družini Dobova izjemno cenjena. Je najstarejša članica, ki pa v svojem razvoju in raziskovanju na področju grafike v marsičem presega mlajše kolege. Po daljšem ustvarjanju akrila na platnu jo je pred leti zasvojila tehnika grafičnega ustvarjanja. Njena raziskovanja tega likovnega izraza segajo od preproste kuhinjske želatine za namen odtisa do najmodernejše tehnike na posebni plošči. Tehnika gel odtisa obstaja sicer že stoletja v različnih oblikah  –  hektograf, želegraf ali razmnoževalec želatine– , Rosina pa je našla in razvila svojo pot, svoj izraz, svojo tehniko. V okviru društva izvaja izobraževalne grafične delavnice, že več kot 20 let pa se tudi sama udeležuje raznovrstnih delavnic in razpisov. Tekmuje na državnem tekmovanju Zlata paleta Zveze likovnih društev Slovenije, kjer sega po najvišjih mestih in priznanjih, zelo rada sodeluje tudi na kolonijah v lokalnem in širšem okolju. 

Rosina je ena od pobudnic in aktivistka humanitarne dobrodelne organizacije Barka, ki povezuje osebe z motnjo v duševnem razvoju, s katero Likovna družina Dobova izvaja dolgoletni likovni ex tempore na Zbiljskem jezeru. Njena izjemna vztrajnost in zanesljivost sta ji med kolegi v Barki in Likovni družini KD Franc Bogovič Dobova utrdila sloves članice, na katero se lahko vedno zanesejo. 

Toni Škaler

KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi

Toni Škaler je vstopil v KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi kot pozavnist leta 1996, tako je že 24 let tisti dejavni član, ki vsako zaupano nalogo opravi z veseljem in zanesljivo. 

Leta 2004 je ustanovil šestčlansko zasedbo Six swingers. Pod njegovim mentorstvom so preigravali zabavno dixieland glasbo vse do začetka njegovega študija na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ko mu je za tovrstno muziciranje primanjkovalo časa, a je ostal aktiven član godbe. 

Z redno prisotnostjo na vajah in nastopih ter z mentorstvom ostalim pozavnistom na sekcijskih vajah je prispeval h kakovostnemu dvigu orkestra. Po potrebi je nadomeščal tudi dirigenta, opravljal je funkcijo arhivarja in se angažiral pri sestavi novih godbenih knjižic. Kot član upravnega odbora ima pomembno funkcijo pri soodločanju o organizacijskih in finančnih zadevah orkestra. Nikoli mu ni žal vloženega časa in truda za dobro pripravo na nastop in izvedbo prireditve. Igra tudi v Trobilni sekciji Trobsi, ki se lahko pohvali s številnimi nastopi doma in na tujem, zasedba pa vsako leto popestri otroško pustno povorko v organizaciji Mladinskega centra Brežice.

Od leta 2005 opravlja delo učitelja nizkih trobil in dirigenta pihalnega orkestra na Glasbeni šoli Brežice. Je odličen mentor in vzor mladim. Odlikujeta ga izjemen pedagoški čut in široko poznavanje orkestrske literature, kar prenaša v godbo Loče; ta je tudi s Tonijevim prizadevanjem prerasla svoje okvire in iz vaške »plehmuzike« postala orkester s tradicijo in kvaliteto, ki bogati kraj, KS Dobova in Občino Brežice.

Zlati odličji

Danica Avšič

Literarna sekcija KUD Oton Župančič Artiče

Danica Avšič se z ljubiteljsko kulturo ukvarja že 40 let. Je odlična poznavalka ljudskih običajev, legend, pregovorov in domače govorjene besede. Bila je članica Učiteljskega pevskega zbora OŠ Artiče ter  dolgoletna mentorica in članica Literarne sekcije KUD Oton Župančič Artiče. Njeno poslanstvo je širjenje bogatega ljudskega izročila. Je avtorica mnogih prireditev na Sromljah, v Artičah, Brežicah in še kje. Njene besede in misli so povezovale številne revije, letne koncerte in skupne prireditve sekcij KUD Oton Župančič Artiče: ljudskih pevcev Fantov artiških, odrasle folklorne skupine, mešanega pevskega zbora in tamburaškega orkestra. Zgodbe, ki jih je črpala iz življenja ljudi, so z odrskimi postavitvami uspešno prikazovali člani otroške folklorne skupine, z njeno dramsko igro Večer na vasi pa se je predstavilo celotno društvo v Štanjelu na Krasu. Njena besedila so bogatila plesne korake folklornikov na gostovanjih v tujini,  ubesedila je številna domača opravila in jih začinila s precejšnjo mero humorja. Z uprizoritvami žetve, mlačve, kožuhanja, žganjekuhe, kopanja v trsju, pranja perila je težila k ohranjanju vaškega življenja ljudi iz svojega okolja. Njeni prodorni dialogi in skeči že 20 let oblikujejo podobo gospodarja in gospodinje Banove domačije, ljubi so ji tudi vaški posebneži. Sodelovala je pri zbiranju in zapisu okoliških legend in kot odlična poznavalka domačega okolja z učenci OŠ Artiče pri raziskovalni nalogi o vodnih virih. 

Kljub tako bogati beri uspehov na polju ljubiteljske kulture ostaja Danica skromna, a z izvirnostjo, hudomušnostjo in predanostjo KUD Oton Župančič Artiče njegova priljubljena in cenjena članica.

Alojz Konec

KUD Franjo Stiplovšek Gimnazija Brežice

Akademski slikar Alojz Konec je od leta 1987 kot profesor likovne umetnosti poučeval na Gimnaziji Brežice in bil hkrati izjemno aktiven član njenega Kulturno umetniškega društva Franjo Stiplovšek. Od leta 2005 pa do upokojitve avgusta 2020 mu je uspešno predsedoval ter z jasno vizijo koordiniral pet društvenih sekcij: glasbeno, literarno, gledališko, likovno in plesno.

V njegov čas dela na Gimnaziji Brežice segajo odmevni projekti, kot so že tradicionalne Brežiške akademije gimnazijcev (BAG) in dijaške gledališke igre, s katerimi so sodelovali tudi na različnih gledaliških festivalih po Sloveniji. Oblikoval je podobe letnih koncertov MePZ Gimnazije Brežice, sodeloval z literarno sekcijo in Pleteršnikovimi dnevi v Pišecah. Z dijaki je ustvarjal scenografije oz. scenske slike za številne prireditve in kulturne dogodke. Kot mentorja so ga cenili v dijaški skupnosti gimnazije, mladim je privzgajal vrednote multikulturne družbe in sožitja, še posebej skladno s projektom Erasmus+. Svoje in dijaške kreativne prispevke je redno objavljal ob Dnevih evropske kulturne dediščine. 

Alojz Konec je pobudnik in ustanovitelj gimnazijske galerije GIGA, ki od leta 2013 deluje v prezbiteriju bivše samostanske cerkve Antona Padovanskega v prenovljeni gimnazijski stavbi. V njej so bile vsako leto na ogled vsaj tri razstave nadarjenih dijakov, profesionalnih likovnikov – bivših dijakov in zaslužnih upokojenih gimnazijskih likovnih učiteljev. Prav gotovo ne gre za naključje, da so v zadnjih treh desetletjih iz društva izšli sedaj že znani slovenski gledališki igralci, režiserji, arhitekti in številni drugi ustvarjalci in kulturni delavci. 

S svojo širino, holističnim pristopom in sposobnostjo empatije je v aktivnosti načrtno in redno vključeval tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Kot akademski slikar je avtor gimnazijskih logotipov in emblematike, spletna razstava eVITRINE pa je njegov razstavni projekt v poklon Gimnaziji Brežice ob njeni 75-letnici.

Alojz Konec je bil ves čas svojega delovanja močno vpet v raznolike in številne projekte, ki so povezovali dijake, Gimnazijo Brežice, lokalno in širše okolje. Na področju kulturno-vzgojnega in umetniškega ustvarjanja ter vodenja KUD Franjo Stiplovšek na Gimnaziji Brežice je postavil visoke standarde in smernice z neverjetno intelektualno močjo, ustvarjalnostjo in empatijo do mladih ustvarjalcev.

Častna priznanja 

Franc Kene

Kulturno društvo Globoko in Zveza kulturnih društev Brežice

Franc Kene že pet desetletij, vse od leta 1971, zaznamuje kulturno dejavnost v naši občini. Kot dober pevec je bil v mladosti eden izmed ustanovnih članov Lovskega pevskega zbora Globoko in več kot 35 let njegov zborovodja. Poleg domačega zbora je nekaj časa vodil MePZ KD Franc Bogovič Dobova in Oktet Orlica iz Pišec, dve leti je bil zborovodja Vokalne skupine Barbara, deloval pa je tudi kot umetniški vodja MePZ Zdole in MePZ LD Slovenski dom Zagreb, kjer je z negovanjem slovenskih pesmi prispeval k utrjevanju slovenske identitete na Hrvaškem. 

Pomembno pevsko in vodstveno izkušnjo mu je prineslo dolgoletno članstvo v Učiteljskem pevskem zboru Emil Adamič Ljubljana, kateremu je tudi predsedoval 12 let. Ves čas svojega delovanja je dajal pomembno vlogo kakovosti, zato se je redno izobraževal. Svojo predanost kulturi je po učiteljski in ravnateljski službi do upokojitve v letu 2008 nadaljeval kot kulturni sodelavec pri Zvezi kulturnih društev in kasneje pri JSKD OI Brežice.

Franc Kene je še vedno aktivno vpet v kulturno dogajanje v Globokem. Od ustanovitve leta 1996 vodi skupino Pevci iz Globokega, ki se je pod njegovim vodstvom redno uvrščala na regijski in državni nivo tekmovanj. Uspehi njegovega dela so posledica izrednega pevskega čuta, iskanja virov in poznavanja načina ohranjanja ljudskega glasbenega izročila s poudarkom na lokalnem okolju. Kot dober poznavalec ljudskega vokalno-inštrumentalnega izročila je bil pri JSKD izbran za strokovnega spremljevalca območnih srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

Za bogat prispevek na področju ljubiteljske kulture je prejel leta 2001 zlato odličje Zveze kulturnih društev Brežice in leta 2011 oktobrsko nagrado Občine Brežice. Lovska zveza Slovenije ga je odlikovala s plaketo Zlatorog, svojim najvišjim odlikovanjem za dolgoletno požrtvovalno delo na področju lovske kulture in vodenja pevskih zborov. Med drugim je bil eden od prvih in glavnih pobudnikov srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije.

Franc Kene je globoko povezan z ljubiteljsko kulturo in je pomembna osebnost v domačih kulturnih in družbenih krogih.

Moški pevski zbor Kapele

Kulturno društvo Kapele

Moški pevski zbor Kapele deluje neprekinjeno od leta 1920. Ob stoletnici obstoja dokazuje, da se je v kapelskih vaseh že od nekdaj prepevalo. Gre za enega najstarejših pevskih zborov v Sloveniji in najstarejši zbor v Posavju. Po starosti pevcev pa sodi v mlado moško pevsko zasedbo. 

Ustanovitelj, takrat mlad študent teologije Anton Radanovič iz Slogonskega, je bil tudi prvi zborovodja, za njim so zbor v Kapelah vodili številni zborovodje, predvsem učitelji, med njimi tudi Anton Pohar, pod katerim je zbor vidno napredoval. Tudi med drugo svetovno vojno kapelska pesem ni zamrla, živela je v izgnanskih taboriščih. Pohar je po vojni zbor še okrepil, zborovodstvo pa predal Ivanu Pinteriču, kapelskemu organistu, ki je zborovsko petje v Kapelah in drugih bližnjih krajih negoval skoraj petdeset let. 

Leta 1950 je bilo uradno ustanovljeno Kulturno umetniško društvo Kapele, danes Kulturno društvo Kapele. Zasedbo pevcev moškega pevskega zbora so v osemdesetih letih precej pomladili, kar je uspelo Vladu Hotku, predanemu ljudskemu in zborovskemu pevcu ter takratnemu predsedniku Kulturnega društva Kapele. Zelo pomlajeno zasedbo je leta 1987 prevzel Vilko Urek, dve leti zatem pa Miha Haler, s katerim so v naslednjih dvajsetih letih pripravljali vrsto koncertov, nastopov, gostovanj in izvirnih programov, posnetih tudi na nosilce zvoka. Leta 2011 je zbor prevzela profesorica petja Mihaela Komočar Gorše, ki je dvignila nivo zbora glede na repertoar, projekte in uspešno udeležbo na regijskih zborovskih tekmovanjih.

Zbor je v preteklih letih navezal stike z zbori s Koroške in Hrvaške. Leta 2001 so na povabilo slovenskega društva v  Berlinu peli na proslavi ob 10. obletnici samostojne Slovenije. 

V letu 2020 so ob 100. jubileju kljub izrednim in skoraj nemogočim epidemiološkim pogojem za delovanje ljubiteljske kulture izvedli večplastni avtorski projekt, ki je izžareval tematsko izvirnost, vsebinsko tehtnost in aktualnost. Projekt je vključeval še izdajo zgoščenke s skladbami iz delovanja zbora pod vodstvom Mihaele Komočar Gorše, izdajo knjige, ki ohranja natančen opis pevske dediščine v Kapelah in delu Obsotelja ter slavnostni koncert s ponovitvijo na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice. Jubilejno predstavitev so obeležili tudi s kronološko fotografsko razstavo. 

Najpomembnejši cilj za prihodnost zbora je pridobivanje novih pevcev in širjenje ljubiteljskega zborovskega petja med mladimi. 

Ida Ostrelič

KUD Oton Župančič Artiče

Ida Ostrelič se z ljubiteljsko kulturo ukvarja že 40 let. Komaj polnoletna se je vključila v dramsko skupino takratnega Prosvetnega društva Oton Župančič Artiče, kjer se je preizkusila v igralski, recitacijski in voditeljski vlogi. V letih delovanja na področju ljubiteljske kulture je zaslovela z vodenjem krajevnih, občinskih in državnih pevskih, tamburaških, folklornih prireditev, revij in srečanj. Pripravljala je številne programe za državne in druge praznike, vodila kvize in sodelovala na raznih sejemskih predstavitvah.

Kar 23 let se je ukvarjala s pevsko dejavnostjo; pela je v ŽPZ Globoko, v MePZ KUD Oton Župančič Artiče in v ŽPZ OŠ Artiče. V KUD Oton Župančič Artiče je razvijala vizijo društva s povezovanjem vseh sedmih sekcij, zato so jo člani že leta 1991 izvolili za tajnico. V letu 2000 je prevzela vlogo predsednice društva. Svoje poslanstvo je odgovorno, predano, predvsem pa z veliko mero ljubezni opravljala celih 20 let. V  letih predsedovanja društvu se je srečala s številnimi izzivi in jih reševala z veliko mero optimizma in vztrajnosti. Vseskozi si je prizadevala za razvijanje kulturnega sodelovanja med sekcijami društva ter koordinirala skupne projekte in prireditve. Pokazala se je kot odlična voditeljica in ponosna predstavnica društva.

Ida Ostrelič je še danes trdna zagovornica vrednot ljubiteljske kulture. Prav to njeno zvestobo in odličnost ter dolgoletno predano organizacijsko delo na področju ljubiteljske kulture cenijo tudi člani KUD Oton Župančič Artiče, ki so jo predlagali za dobitnico častnega priznanja ZKD Brežice za leto 2020.


 

Kontakt

Zveza kulturnih društev Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 3
8250 Brežice
041 326 162 (predsednik)
info@zkd-brezice.si
zkd-brezice.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Brežice
Trg Jožeta Toporišiča 3
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: 55719295
IBAN: SI56 6100 0001 5784 575 (Delavska hranilnica)

Sledite nam