Razpis za priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2023

Nazaj

Zveza kulturnih društev Brežice z najavo na spletni strani ZKD Brežice (23. 11. 2023), Občine Brežice in v Posavskem obzorniku št. 25, 7. 12. 2023, v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice (v nadaljevanju ZKD Brežice), ki je obvezna priloga tega razpisa, objavlja Razpis za priznanja in odličja ZKD Brežice za leto 2023.

Predlagatelji za podelitev priznanj in odličij so lahko kulturna društva in ZKD, krajevne in druge organizacije, ustanove in posamezniki.

Predloge na predpisanem obrazcu pošljite v pisni in elektronski obliki na Zvezo kulturnih društev Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice in po elektronski pošti na naslov info@zkd-brezice.si, do petka, 12. januarja 2024, s pripisom »Razpis za priznanja in odličja ZKD«.

Obravnavani bodo pravočasno prispeli predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem iz pravilnika in bodo vsebovali temeljito in objavljivo predstavitev osebe ali organizacije, na katero se predlog nanaša.

O prejemnikih priznanj in odličij bo odločala komisija, sestavljena iz članov upravnega odbora ZKD Brežice in treh zunanjih članov iz družbeno-kulturnega življenja občine Brežice.

Predlagatelji in prejemniki bodo o sklepu obveščeni do 25. januarja 2024, priznanja in odličja pa bodo podeljena na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, 6. 2. 2024.

Vabljeni, da v svojem okolju prepoznate posameznike, društva in organizacije, ki pomembno prispevajo k bogati kulturni podobi občine Brežice in širše.

Obrazci za prijavo so v zavihku Priznanja in odličja.

Razpis za priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2023

Kontakt

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Brežice

Modri

Cert ID: 0049/00052

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Zveza kulturnih društev Brežice
Matična številka: 5161819000