Kulturna društva

Kulturna društva prenašajo kulturno izročilo iz obdobja poznega 19. in 20. stoletja, ko je bila kultura utrjevalka slovenske samobitnosti.

Kulturna društva imajo pomembno socialno funkcijo tudi v današnjem praznem, le na videz bogatem globaliziranem svetu. Človek v njih išče oporo za koristno, zabavno in ustvarjalno prenašanje vseh tegob časa, ki mu pripada.

V kulturnih društvih občine Brežice deluje več kot 1500 članov, kar predstavlja dobrih 6 % njenega prebivalstva. Mreža kulturnih društev pokriva vse delčke naše občine. Področja njihovega delovanja pa segajo na vse tradicionalne in množične oblike kot so pevski zboripihalni orkestrifolkloraljudsko petje kot tudi področja literarnelikovne in vizualne umetnosti ter sodobnega plesa.

Brežiška kulturna društva sooblikujejo vsako pomembno prireditev in občino s svojimi dosežki in presežki predstavljajo doma in v mednarodnem prostoru.

Stran 2 od 3 (Vseh vnosov: 27)

Kulturno društvo Mešani pevski zbor Viva Brežice

Kulturno društvo Moški pevski zbor Bizeljsko

Kulturno društvo Moški pevski zbor Sromlje

Kulturno društvo Orlica Pišece

Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele

Kulturno društvo Planina Cerklje ob Krki

Kulturno društvo Zvezda Dobova

Kulturno umetniško društvo Anton Kreč Čatež ob Savi

Kulturno umetniško društvo Brežice

Kulturno umetniško društvo Franjo Stiplovšek Gimnazija Brežice

Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Artiče

Kulturno umetniško društvo Slavček Velika Dolina

Stran 2 od 3 (Vseh vnosov: 27)